8 November 2023
Journée mondiale du diabète

Toutes les actualités

14. November 2023 an der Nordstrooss Shopping Mile Marnach

D’Ekippe vum Centre Hospitalier du Nord (CHdN) informéieren am Kader vun der Journée mondiale du Diabète: Sensibilisatioun, Préventioun, Dépistage.

Demander un rendez-vous