26 March 2024
Neien Directeur administratif et financier am CHdN

Toutes les actualités

Dem CHdN säi Verwaltungsrot huet gëschter d’Madame Nathalie Chojnacki als neien Directeur administratif et financier nomminéiert.

D’Nathalie Chojnacki ass säit 28 Joer am CHdN a schafft säit 10 Joer als Adjointe vum Här Georges Bassing den am Juni seng wuelverdéngte Pensioun untrëtt.

Félicitatiounen un d’Nathalie an e grousse Merci dem Georges.

Demander un rendez-vous